PRIVACYBELEID

Vishandel R.v.d.Mheen
rvdmheen.nl
mei 2018
Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Persoonsgegevens verwerken we alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR: General Data Protection Regulation) en de Telecommunicatiewet.

 

Over ons
De website https://www.rvdmheen.nl wordt beheerd door Bos Creations.
Bos Creations is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

 

Onze gegevens zijn
Vishandel R.v.d.Mheen
Haringweg 31a
3751 BG, Bunschoten-Spakenburg
KvK: 31023825
info@rvdmheen.nl

 

Welke gegevens verzamelen wij
Wanneer u ons contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, wordt aan u gevraagd om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
Voor- en achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Bedrijfsnaam

 

Met welk doelen gebruiken wij de persoonsgegevens
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Wanneer u ons contactformulier invult, zijn uw naam, telefoonnummer en e-mailadres nodig om contact met u op te nemen en u van een reactie te kunnen voorzien.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten aan u gaan leveren. Wij verwerken uw gegevens dus op grond van artikel 6 lid 1 sub a en sub b Wbp.

 

Met wie delen we uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Vevida.
De servers van Vevida zijn gevestigd in Nederland. Hoe Vevida met uw gegevens omgaat, kunt u hier lezen.

 

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

 

Google Analytics

 

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

 

Social media

 

We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media-buttons. Van de volgende social mediakanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social mediakanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.
Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]LinkedIn: [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/]

 

Uitschakelen en verwijderen

 

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen of via de cookiemelding op deze website. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

 

Links

 

Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten rvdmheen.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
De gegevens die wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat u aan ons hebt gestuurd via ons contactformulier, worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met u verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Rechten
U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van w gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
U hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast hebt u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien hebt u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.
Wij nemen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@rvdmheen.nl.

 

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.